Kartuta omaisuutta bitcoineilla

Bitcoin on maailman suosituin kryptovaluutta ja sen tunnettuus on levinnyt jo niin laajalti, että sillä tarkoitetaan usein kaikkia kryptovaluuttoja, vaikka se on oikeastaan vain yksi kryptovaluutta monien joukossa. Se perustuu lohkoketjuteknologiaan ja rahamaailmaan kiinnostuneen kannattaa tietää sen perusteet. Kerromme kryptovaluutasta tarkemmin tässä artikkelissa, jotta voit ottaa ilmiön huomioon säästö- ja sijoitussuunnitelmissasi.

Bitcoin-valuutta näki päivänvalon vuosien 2008 ja 2009 vaiheessa ja sen perustajana on japanilainen Satoshi Nakamoto. Nakamoton henkilöllisyys ja identiteetti ovat jääneet hieman hämärän peittoon ja sen takana voi olla joko yksi tai useampikin henkilö. Hän on kuitenkin kartuttanut suuren varallisuuden bitcoinin perustamalla ja kuuluu nykyään maailman rikkaimpien ihmisten joukkoon.

Lohkoketjuteknologia bitcoinin takana

Bitcoin on kryptovaluutta, joka toimii täysin digitaalisesti ja se perustuu lohkoketjuteknologiaan. Lohkoketjuteknologia pitää siis ymmärtää ja tuntea hyvin, jotta pystyy hahmottamaan myös bitcoiniin liittyvät lainalaisuudet.

Lohkoketju tunnetaan englanniksi sanalla blockchain ja se on tavallaan digitaalinen palapeli, joka sisältää matemaattisia algoritmijonoja. Lohkoketjuun asettuu nimensä mukaisesti pitkä jono lohkoja, jotka kytkeytyessään toisiinsa muodostavat pitkän blockchainin. Uudet lohkot eivät voi kiinnittyä sattumanvaraisesti ketjuun, vaan uudessa lohkossa on aina edellisen lohkon tiiviste ja se kiinnittyy automattisesti toiseksi uusimpaan lohkoon.

Jokaisessa lohkossa on tietokantaa siirroista. Nämä vat siis transaktioita, joissa raha siirtyy omistajalta toiselle. Lohkoketju voidaan nähdä eräänlaisena sähköisenä kirjanpitomuotona, mutta se on moderniudeltaan ja tehokkuudeltaan ketterämpi vastine perinteiselle kirjanpidolle. Sillä voi säilöä ja siirtää tietoa huomattavasti tehokkaammin, eikä siihen tarvitse kolmansia osapuolia.

Lohkoketjun hyödyt kryptovaluutassa

Lohkoketjun perustavanlaatuisin hyöty piilee sen täysin hajautetussa tietokannassa. Tätä tietokantaa ylläpitää miljoonien tietokoneiden verkosto, eikä se keskitä tietoa yhteen tiettyyn paikkaan tai tahoon. Näin ollen lohkoketju on turvallista ja tehokasta.

Lohkoketjun muokkaaminen ja muuttaminen on tehty erittäin vaikeaksi, koska lohkojen historian muuttamiseksi pitäisi lohko luoda uudelleen jokaisen edeltävän lohkon kohdalla. Lohkoketjuteknologian nerokkuus on havaittu myös kryptovaluutan maailman ulkopuolella ja sitä saatetaan käyttää tulevaisuudessa esimerkiksi älysopimuksissa, omaisuusrekistereissä ja äänestyksissä.

Kryptovaluuttojen ominaisuudet

Kryptovaluutan toiminta lähtee lohkoketjuun perustuvasta teknologiasta. Kun tämä on omaksuttu, voidaan alkaa tarkastella kryptovaluuttojen ominaisuuksia. Ominaisuudet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan, jotka ovat valuutat, ohjelmointialustat ja tokenit. Bitcoin on valuuttaa.

Bitcoin on siis digitaalista valuuttaa, joka toimii maksujärjestelmänä verkossa. Se omaa melko vähän teknisiä ominaisuuksia verrattuna esimerkiksi toiseen kryptovaluuttaan, Ethereumiin. Nykyään maailmaan mahtuu jo tuhansia erilaisia kryptovaluuttoja ja niitä tulee jatkuvasti lisää bitcoinin ollessa edelleen suurin ja suosituin toiminnassa oleva kryptovaluutta.

Bitcoinilla mahdollisuus omaisuuteen

Bitcoiniin suhtaudutaan maailmalla melko ristiriitaisesti. Moni on tehnyt sillä suuriakin omaisuuksia, kun taas joidenkin mielestä bitcoin ei ole mikään sijoitus, vaan spekulaatio tuoton perustuessa pelkkään arvonnousuun. Joidenkin mielestä bitcoinia voi verrata kultaan, joka toimii eräänlaisena vakuutuksena ja suojana inflaatiota vastaan säilyttäen arvonsa finanssin ailahtelevuudessa käteisvaluutan sijaan.

Bitcoiniin, kuten muuhunkin sijoittamiseen sisältyy myös riskinsä, koska kurssi heilahtelee voimakkaasti, eikä kukaan tiedä vielä täysin kryptovaluuttojen tulevaisuudesta. Nähtäväksi myös jää, tuleeko bitcoin ja muut kryptovaluutat korvaamaan perinteiset valuutat ja miten niiden taustalla oleva teknologia kehittyy.

Harkittua sijoittamista bitcoineilla

Bitcoinia voi harkita sijoitusmielessä, jos sen mahdollisuudet ja riskit on kartoitettu huolellisesti omaan talouteen ja riskinsietokykyyn. Se voi olla järkevä teko, jos sijoittaja uskoo bitcoinien käytön yleistyvän jopa niin, että se korvaisi perinteiset valuutat.

Lisäksi siihen voi sijoittaa, jos uskot lohkoketjuteknologiaan ja sen yleistymiseen muissa käyttötarkoituksissa. Se sopii myös sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa sijoitussalkkuaan eri omaisuusluokkiin tai jos sijoittaja haluaa uusia mahdollisuuksia taloudelliseen puskuriin perinteisen käteisen sijaan.

You may also like...