Tiedätkö vakaavaluuttojen toiminnan?

Vakaavaluutta on kryptovaluutta, jonka tarkoituksena on säilyttää arvo mahdollisimman vakaana. Arvo halutaan säilyttää samana kaikissa tilanteissa ja yleensä arvon tarkoitus on pysyä mahdollisimman lähellä Yhdysvaltain dollariin. Kryptovaluuttojen markkinat ovat ailahtelevaisia, joihin vakaavaluutat tuovat sijoittajille vakautta.

Vakaavaluutta tunnetaan myös englannin kielen nimityksellä stablecoin ja se on kryptomaailman oma osa-alueensa. Kryptovaluutat ovat kehittyneet ja niistä löytyy lukuisia ilmiöitä. Esimerkiksi meemivaluutat, kuten Dogecoin ovat saaneet paljon huomiota osakseen. Ne ovat kuitenkin täysin eri asia kuin vakaavaluutat.

Kolme ryhmää

Vakaavaluutat voidaan jakaa kolmeen alaryhmään. Jaottelu riippuu siitä, miten vakaavaluutan arvo on taattu. Ensimmäinen ryhmä käsittää vakaavaluutat, jotka pohjautuvat perinteisiin valuuttoihin, jalometalleihin ja muihin vastaaviin arvoa sisältäviin hyödykkeisiin.

Toinen ryhmä on kryptovaluuttapohjaiset vakaavaluutat ja kolmas puolestaan algoritmipohjaiset vakaavaluutat. Vakaavaluuttojen arvoon voivat vaikuttaa näin ollen esimerkiksi Yhdysvaltain dollari, öljy, kulta tai ratkaisu, joka perustuu algoritmiin. Yhdysvaltain dollarin käyttäminen arvon takauksessa on ehdottomasti suosituin tapa taata vakaavaluutan arvo. Silloin arvo nojaa suoraan dollarin kurssiin.

Vakaavaluutan arvon takaaminen käytännössä

Kun vakaavaluutan arvo viittaa Amerikan dollariin, tarkoittaa se käytännössä sitä, että jokaiselle vakaavaluutalle löytyy yksi dollari. Dollari on talletettu tilille, joka on laskenut kyseisen vakaavaluutan liikkeelle. Tilit tarkistetaan säännöllisesti, jotta ne noudattavat tarvittavia vaatimuksia.

Vakaavaluutat voidaan taata myös kryptovaluutoilla. Kryptovaluuttojen arvo heittelee tunnetusti tiuhaan, joten kryptovaluuttapohjaiset vakaavaluutat ylivakuutetaan usein. Tämä tarkoittaa, että vakaavaluutta taataan suuremmalla määrällä kryptovaluuttoja. Tällä pyritään ehkäisemään markkinoiden suuria heilahteluja, jotta ne eivät laskisi vakaavaluutan arvoa tasausta alhaisemmalle tasolle.

Vakaavaluutat, jotka hyödyntävät takauksessa kryptovaluuttoja tavoittelevat usein kurssin säilyttämistä mahdollisimman lähelle Amerikan dollaria. Niissä halutaan, että yksi vakaavaluutta vastaisi yhtä dollaria.

Algoritmiin pohjautuvat vakaavaluutat

Kolmas vakaavaluuttojen ryhmä on takauksettomat vakaavaluutat. Ne toimivat täysin algoritmin pohjalta, mikä saattaa tuntua alkuun pelottavalta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että perinteisilläkään valuutoilla ei ole minkäänlaisia vakuuksia.

Algoritmeihin nojaavat vakaavaluutat käyttävät toiminnassaan älysopimuksia ja lohkoketjuteknologiaa. Ne sisältävät yleensä toimivan tekniikan, joka pyrkii ylläpitämään hinnan vakautta. Valuutan arvoa voidaan pitää vakaana, vaikkeivat stablecoinit hyödyntäisikään fyysisiä vakuuksia tai kryptovaluuttoja. Algoritmiin perustuvat vakaavaluutat tavoittelevat niin ikään yleensä Yhdysvaltain dollaria.

Vakaavaluutat eivät periaatteessa ole vain kryptomaailman ilmiö. Keskuspankit ovat pitkään nimittäin kehittäneet digitaalisia valuuttoja, jotka ovat käytännössä vakaavaluuttoja. Digieuro on Euroopan keskuspankin suunnittelema valuutta, jossa käytetään lohkoketjuteknologiaa. Sen kurssi sidotaan todennäköisesti euron kurssiin, jolloin digieuro seuraisi euron liikkeitä.

Miksi vakaavaluutat ovat tarpeellisia?

Vakaavaluutat ovat erittäin merkittävä osa nykyajan kryptovaluuttamarkkinoille. Niiden päätehtävä on suojata sijoittajia virtuaalivaluuttojen jyrkiltä arvonvaihteluilta. Sijoittaja voi vakaavaluutan avulla esimerkiksi saada korkotuottoa eri hajautetun finanssimaailman palveluista.

Kryptovaluuttojen pörssit eivät anna vaihtopareja perinteisille valuutoille, kuten eurolle tai dollarille. Tällöin vakaavaliittojen ostaminen on käytännössä ainoa tapa suojata omaisuuttaan markkinoiden heilahteluilta. Vakaavaluuttojen volatiliteetti on pieni ja niiden tarve kryptomaailmassa on erittäin suuri. Niillä on ehdottomasti paikkansa virtuaalivaluuttojen markkinoilla.

Huomioi kryptovaluuttojen suuret riskit

Kryptovaluuttoihin sijoittaminen on riskialtista puuhaa. Arvot heittelehtivät tiuhaankin ja muutokset voivat olla erittäin jyrkkiä. Arvon vaihteluihin vaikuttavat yleensä kysyntä ja tarjonta, mutta myös erilaiset ilmiöt ja uutisoinnit vaikuttavat herkästi kryptovaluuttoihin.

Sen takia kryptovaluuttoja harkitsevan sijoittajan pitää aina tiedostaa riskit. Hänen pitää tietää, mitä on tekemässä. Nyrkkisääntönä voidaan todeta, että kryptoihin saa sijoittaa vain sen verran, mitä on valmis häviämään. Lisäksi turvallinen kaupankäynti ja varojen säilytys on erittäin tärkeää.

Ne voivat tuoda mielenkiintoisia mahdollisuuksia tulevaisuuteen ja lohkoketjuteknologiasta povataan lähitulevaisuuden mullistajaa. Lisäksi älysopimukset ja NFT:t saavat paljon huomiota osakseen ja niidenkin tulevaisuutta uumoillaan suuntaan, jos toiseenkin. Toisaalta tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa, joten kaikki kryptoihin liittyvä voi lopulta haihtua kuplan mukana pois. Niiden kanssa pitää olla maltti mielessä.

You may also like...