Mikä on Ethereum ja miten se toimii?

Kryptovaluutat ovat puhuttaneet viime vuosina paljon. Moni vannoo niiden nimeen, mutta myös epäilijöitä riittää. Paljon on puhuttanut kryptovaluuttojen anonymiteetti ja niiden hyödyntäminen esimerkiksi rahanpesussa. Toisaalta niiden on povattu tulevaisuudessa korvaavan jopa keskuspankit. Mielipiteitä puolesta ja vastaan on riittänyt.

Bitcoinin ohella myös Ethereum on hyötynyt paljon kryptovaluuttojen saamasta huomiosta. Ethereum on itse asiassa paljon enemmänkin, kuin kryptovaluutta ja sille povataan tulevaisuudessa paljon käyttöä varsinkin älysopimusten muodossa. Ethereumin kurssi on vuosien varrella noussut jyrkästi, mutta vieläkö siihen kannattaa sijoittaa?

Avoimen lähdekoodin lohkoketju

Ethereum on Bitcoinin jälkeen toiseksi suosituin kryptovaluutta, mutta se on myös yksi vanhimmista hajautetun ja avoimen lähdekoodin lohkoketjuista. Nippelitietona mainittakoon, että Ethereumin lohkoketju on haarautettu sitäkin vanhemmasta lohkoketjusta, eli Ethereum Classic:ista.

Ethereumin nykyinen kryptovaluutta tunnetaan ETH-ticker-symbolilla, kun taas vanhemman lohkoketjun natiivivaluutta tunnetaan ETC-ticker-symbolilla. Sijoittajan kannattaakin olla tarkkana lyhenteiden kanssa seuratessaan kurssiennusteita ja tehdessään sijoituksiaan kryptovaluuttoihin.

Vaikkakin vuosi 2022 on ollut haastava kryptovaluutoille, Ethereum kurssi ennuste on yhä positiivinen. Ethereum hyötyy tunnettuudestaan ja sen kurssiin positiivisesti vaikuttaa myös usko sen teknologiaan. Teknologiaa voidaan käyttää monipuolisesti muuhunkin, kuin kryptovaluuttaan, mikä on saanut monet asiantuntijat puolelleen.

Kaikki alkoi 2013

Venäläis-kanadalainen Vitalik Buterin alkoi kehittämään Ethereumia jo lähes 10 vuotta sitten, vuonna 2013. Buterin julkaisi myös projektin white paperin, jossa käsiteltiin hajautettujen älysopimusten toteutusta. Vuotta myöhemmin Buterin yhdessä muiden perustajajäsenien kanssa saivat kerättyä hankkeelle rahoituksen. Sen jälkeen teknologia otti nopeasti kehitysloikkia eteenpäin.

Perustajiin kuulunut Gavin Wood kehitti C++ -ohjelmointikielellä Ethereumin lohkoketjun ensimmäiset osat. Wood on ollut suuressa roolissa muutenkin lohkoketjun teknologisen kehityksen suhteen. Woodin nimi on esiintynyt mediassa ehkä vähemmän, kuin syytä olisi hänen panokseensa suhteutettuna.

Buterinin ja Woodin lisäksi perustajiin kuului myös Charles Hoskinson, mutta hän riitautui jo hankkeen alkuvaiheessa ja lähti omille teilleen. Hoskinson kehitti oman alustansa, Cardanon, josta on niin ikään tullut suosittu teknologia ja yksi Ethereumin kilpailijoista.

Mikä erottaa Ethereumin kilpailijoista?

Ethereum eroaa Bitcoinista siinä, että se on monipuolisempi. Ethereumin luoja Vitalik Buterin kehitti sen monien ongelmien ratkaisemiseen, joihin bitcoinit eivät pysty vastaamaan. Ethereum ei rajoitu mihinkään tiettyyn laitteeseen tai esimerkiksi maahan, vaan se on saatavilla maailmanlaajuisesti, mikä edistää lohkoketjuteknologian laajaa käyttöönottoa.

Bitcoin koskee kaksisuuntaisia digitaalisia valuuttatransaktioita, mutta Ethereum laajentaa lohkoketjukonseptia pidemmälle. Sitä voidaan käyttää minkä tahansa hajautetun sovelluksen ohjelmointiin ohjelmointikieltä käyttäen.

Hajautetut teknologiat, kuten Ethereum, mahdollistavat minkä tahansa keskitetyn sovelluksen hajauttamisen, joten sitä voidaan käyttää esimerkiksi vaalien ja muiden äänestysten järjestämiseen. Älysopimukset ovat muuttumattomia, eli niitä ei voi muokata tai peukaloida. Siksi ne sopivat erinomaisesti rahanvaihtoon liittyviin liiketoimiin, sillä molemmat osapuolet voivat luottaa sopimuksen pysyvyyteen.

Mitä on DAO:t

Koska Ethereumia voidaan käyttää hajautettujen autonomisten organisaatioiden (DAO) luomiseen, sillä on potentiaalia suurempiin muutoksiin, kuin vielä osataan aavistaakaan. Toisin kuin tavalliset organisaatiot, jotka pyörivät yhden johtajan ympärillä, DAO:t luodaan ohjelmistokoodilla useiden älykkäiden sopimusten avulla.

Tämä ohjelmistokoodi on suunniteltu korvaamaan perinteiset organisaatiot. Käytännössä se sisältää kaikki organisaation säännöt sekä rakenteet. Organisaatiossa vaikutusvaltaa ja omistajuutta omaavat henkilöt omistavat rahakkeita, joiden avulla he voivat osallistua päätöksentekoprosessiin.

Ethereumin arvo

Alunperin Ethereum julkaistiin vuonna 2015. Kuten muidenkin kryptovaluuttojen, myös sen kurssi on sahannut paljon. Volatiliteetti onkin tyypillistä kryptovaluuttojen arvostuksessa, mikä on hyvä ottaa huomioon sijoituspäätöstä tehdessä.

Ethereumin arvo nousi parhaimmillaan marraskuussa 2021 melkein 5000 dollariin. Tällä hetkellä sen arvo on vajaa 1400 euroa. Tämä osoittaa myös sen, että vaikka kryptovaluuttojen ympärillä on paljon hypeä, myös rahojen menettäminen on mahdollista. Moni kyllä kertoo sijoituksistaan, jos ne ovat tehneet tuottoja, mutta hiljempaa ollaan, jos sijoitukset ovatkin olleet tappiollisia.

Kaikissa kryptovaluuttasijoituksissa olisi siis syytä ottaa etukäteen huomioon hinnan vaihtelut. Jos hintavaihtelut ärsyttävät tai pitävät sinut hereillä öisin, ei ehkä kannata harkita kryptovaluuttoja sijoituskohteena.

Kryptovaluutat eroavat osakkeista siinä, että niiden arvo ei perustu mihinkään hyödykkeeseen, jalometalliin tai valuuttaan. Tämän vuoksi ne ovat alttiita merkittäville heilahteluille, jotka johtuvat ulkoisista tekijöistä, kuten eri maiden tekemistä muutoksista lainsäädäntöön tai jopa Twitter-twiiteistä. Sen sijaan eri yritysten osakkeiden arvostus perustuu pitkälti yrityksen ilmoittamiin tunnuslukuihin.

Ethereum-alustalla on paljon arvoa, erityisesti DeFi:n, älykkäiden sopimusten ja NFT:n alalla. Kun käyttäjäkunta on niin suuri ja kehittäjät rakentavat innovatiivisia sovelluksia, ei ole mikään yllätys, että tämän ekosysteemin arvo on kasvanut pilviin. Arvoon vaikuttaa myös proof-of-work-metodista syyskuussa tapahtunut luopuminen.

You may also like...