Velkarahalla sijoittaminen

Velaksi sijoittamista kutsutaan vivuttamiseksi ja sitä käytetään usein niin, että velanottajan omistamia osakkeita käytetään vakuutena lisäosakkeiden ostamiseen. Vivuttamista on yhtä lailla vakuudettoman lainan käyttäminen osakeostoksiin tai jonkun muun omaisuuden käyttäminen sijoitusostoksiin otettavan lainan vakuutena. Velalla sijoittavan täytyy näin tehdessään olla niin varma kuin vain mahdollista, että lainalla tehty sijoitus tarjoaa velalle määritettyä korkoa suuremman tuoton. Velkavivun käyttö on sijoittajille yksi työkalu sijoitusliiketoiminnassa. Velkaa käytetään harkiten selkeästi aliarvostettujen arvopaperien ostamiseen ja niistä saadut tuotot kattavat velanoton aiheuttamat jatkuvat korkokulut sekä mahdollisesti myös kuukausilyhennykset velasta.

Velkavivuttamista on käytetty sijoittajien keskuudessa niin kauan kuin sijoittamista on ylipäänsä harjoitettu. Yhtä lailla yritykset käyttävät liiketoiminnan kehittämiseen ja juokseviin kuluihin sijoituspääomaa ja lainarahaa, joka ei ole liiketoiminnalla hankittua rahaa yhtiön kassassa vaan vierasta pääomaa. Tavoitteena lainarahan käytöllä on tilanteesta riippumatta aina suuremman kokonaistuoton aikaansaaminen vieraan väliaikaisen pääoman eli lainan turvin. Velkarahasijoituksella voi olla monia etuja säästöillä sijoittamiseen nähden, esimerkiksi verotuksellisesta näkökulmasta. On kuitenkin selvää, että velkasijoittaminen sisältää myös riskejä, mikäli tehty sijoitus epäonnistuu ja alkaakin tuottaman tappiota. Velkarahalla tehtäviä sijoituksia tulee punnita tarkkaan ja varasuunnitelma on hyvä olla, jos näyttää siltä, että vipurahalla tehty sijoitus ei tuotakaan riittävästi voittoa.

Esimerkki osakesijoituksen tekemisestä velkavivun avulla

Hyvän aliarvostetun osakkeen huomannut sijoittaja päättää ostaa osakkeita 10 000 eurolla käyttäen 9 000 euroa lainarahaa ja tuhat euroa omia säästöjä heti pörssin auettua ja myy ne nousujohteisen päivän päätteeksi juuri ennen pörssin sulkeutumista 1 1500 eurolla. Tuotoksi muodostuu 15 prosenttia sijoitetulle summalle, mutta sijoittajan omalle pääomalle tuotto on sen sijaan 150 prosenttia. Velkarahan sijoittaja voi maksaa takaisin lainoittajalle, mutta velkarahan avulla saatu tuotto jää kokonaan sijoittajalle. Velkarahan aiheuttamat kustannukset, kuten nostopalkkio ja laina-ajalta maksettava korkokulu sekä muut mahdolliset sopimuskustannukset tietysti pienentävät tuottoa. Pidemmälle ajalle otettu laina olisi sisältänyt enemmän korkokuluja ja sitä myöten heikentänyt tuoton suuruutta.

Esimerkin tarkoitus on havainnollistaa niitä mahdollisuuksia, mitä velkarahalla sijoittamiseen liittyy. Pienelläkin omalla pääomalla voidaan päästä suuriin tuottoihin, mikäli sijoitus on onnistunut. Sijoitustoimintaan lainaa ottavan on hyvä olla tarkkana lainojen ehdoista ja ennenaikaisen takaisinmaksun ehdoista. Oman pääoman tuotto voi velkarahan avulla kasvaa nopeasti kurssinousujen myötä. Esimerkissä käytetty velkavipu on huomattavan suuri ja sopii vain poikkeustilanteisiin. Usein sijoittajan salkussa sijoitusvelalla ostettujen osakkeiden osuus on huomattavasti pienempi, mutta matalakorkoisen lainarahan käyttö on usein kannattavaa varmoilta tuntuvissa sijoituskohteissa.

Velkavivun käyttäminen sijoituksissa on kuin eräänlaista kasinopeliä, jossa kuitenkin korostuu enemmän sijoituskohteen ymmärtäminen kuin onnekkuus. Monilla nettikasinoilla on kyllä mahdollista pelata kasinopelejä, joihin voi soveltaa erilaisia strategioita. Esimerkiksi blackjack-korttipeli on perinteisesti tällainen kasinopeli, jossa taitava pelaaja voi laskea voittomahdollisuuksiaan ja tehdä valintoja sen pohjalta. Löydät tällaiset nettikasinot casinotop -sivuston avulla.

Osakkeiden ostaminen velkarahalla on aina riskialtista ja siksi sijoittajat hankkivat pääasiassa konservatiivisia yhtiöitä vipurahalla. Velkaa käytetään tunnettujen vakaiden yhtiöiden osakkeiden, kuten Nokian, Nordean, Fortumin ja Sammon hankintaan. Nämä ovat suhteellisen vakaita yhtiöitä, joiden kurssinousu on ollut tasaista. Tällöin velkarahan kustannuksen tulee olla kohtuullinen, jotta arvonnousu kattaa velan kustannukset.

Osinkosijoittaminen velkavivun varassa

Osinkosijoittaminen on suosittua piensijoittajien keskuudessa. Osinko-osakkeet tarjoavat tuottoa säännöllisten korkeiden osinkomaksujen myötä. Osingot ovat yrityksen maksamia korvauksia osakkeenomistajille eli käytännössä niin sanottu osakkeenomistajan palkka siitä, että sijoittaja on sitonut omaa rahaansa yritykseen. Hyviin osinko-osakkeisiin on mahdollista sijoittaa myös velkavivun avulla voitollisesti.

Seuraamalla yrityksen toimialan uutisia, voi osittain päätellä miten yrityksellä menen liiketaloudellisesti. Hyvää tulosta tekevät yrityksen maksavat suuriakin osinkoja ja nämä tilanteen mahdollistavat voitokkaat osinko-osakesijoitukset velkarahalla. Jokaisella toimialalla on erilaisia ammattijulkaisuja, joissa liiketoiminnan asiantuntijat arvioitavat alan yritysten suoriutumista ja yritysten menestystä ja onnistumista. Esimerkiksi casino uutiset kertovat nettipelialan tapahtumista ja samanlaisia uutisportaaleja lukien kannattaa seurata sijoittamansa yrityksen koko toimialaa. Uutisista pystyy tarkkasilmäinen lukija poimimaan signaaleja tiettyjen yritysten menestyksestä ja siten näiden yrityksen tulevien osinkojen suuruksista.

Osinkojen maksaminen pudottaa aina osakkeiden arvoa, mutta pääsääntöisesti osakkeiden arvostus palaa takaisin osingonmaksua edeltäneelle ajalle muutaman kuukauden kuluessa. Velalla osinko-osakkeisiin sijoittavan on otettava tämä huomioon. Osinko-osakkeita ei pysty myymään välittömästi osakkeen maksun jälkeen, vaan niitä on pidettävä salkussa pidempään. Tästä kertyy lainanhoitokuluja, jotka tulee ottaa tuottolaskelmissa huomioon.

Velkarahalla tehtävät sijoitukset ovat dynaamisia

Optimoitu velkavipusijoitus kasvattaa merkittävästi sijoittajan tuloja. Monien asioiden on osuttava kohdalleen, joten varovaisuus on suositeltavaa velkarahalla sijoituksia tehtäessä. Nopeita tuottoja suosiva voi käyttää velkarahaa nopeiden kurssinousujen hyödyntämiseen vaikka velan korkokulut olisivat suuremmat, koska velka maksetaan nopeasti takaisin. Pitkän aikavälin lainarahasijoitukset edellyttävät edullista korkotasoa ja matalia lainanhoitokuluja. Tällöin painoarvo on vakaiden sijoituskohteiden löytämisessä ja hyvien lainaehtojen saamisessa vipurahalle.

Velalla sijoittavan tulee aina valmistautua laskevan trendin skenaarioon, jossa osinkoja ei maksetakaan paljoa ja osakkeen arvo voi kääntyä laskuun. Tällöin vipuraha syö sijoittajan pääomaa ja aiheuttaa riskin rahan menettämisestä. Velkavivulla sijoittaminen on aina tavallista sijoittamista riskialttiimpaa. Osakesalkun velkaosuuden suuruus kannattaa pitää maltillisena, ettei yksi heikkotasoinen velkasijoitus syö koko salkun arvoa.

Yhteenveto

Velkasijoittaminen ei ole kaikille sopiva tapa lisätä varallisuutta. Kasvava riski edellyttää sijoittajalta kovaa luonnetta ja paineensietokykyä. Riskinottokyky tulee olla korkealla, mutta kaikkea ei pidä laittaa epämääräisen sijoitusvihjeen varaan ja riskeerata koko omaisuuttaan käyttämällä suurta velkasummaa osakesijoittamiseen. Edullisen lainan käyttäminen hyvää osinkoa maksavan arvo-osakkeen hankintaan on yleinen strategia, jolla monet sijoittajat ovat onnistuneet kohtuullisella riskillä samaan lisätuottoja. Velan käyttö korkean sijoitustuoton saamiseksi ei saa olla uhkapeliä. Sen tulee perustua selkeään riskianalyysiin ja positiivisiin tuotto-odotuksiin. Lainarahalla tehdyn sijoituksen tulee perustua syvälliseen analyysiin.

You may also like...